SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TANITIMI

 

Sağlık sektörü sürdürülebilir bir istihdam kaynağı yapısının olduğu alanların başında gelmektedir. Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; etkili iletişim kurabilen, koordine edebilme yeteneğine sahip, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Özel sağlık kuruluşlarının sayıca fazlalaşması ve kamu sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla önem kazanması ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Yönetimi Bölümü açılması teklifi Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21/12/2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 05/06/2015 tarih ve 29377 Sayılı Resmi Gazetede 25/05/2015 tarih ve 2015/7723 Sayılı Kararnamenin ekinde Muğla Sağlık Yüksekokulu kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesi açılmıştır. Bölümün Akademik kadrosunda  1 Profesör, 2 Doçent, 2 Yrd. Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümü, sağlık sektörünün çeşitli seviyelerinde yönetici yetiştiren bir bölüm kimliği taşımaktadır. Bölümün, Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin sağlık kurumlarındaki yönetici ihtiyacını karşılamada öncü rol üstlenmesi hedeflenmektedir.

Bağlantılar
İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi (yeni bina)

Sağlık Yönetimi Bölümü

Kat: 1  Marmaris Yolu Kötekli Mahallesi

MUĞLA

Tel  : 0 252 211 2239

Fax :0 252 211 1880

Yukarı Çık